Дневен режим

  Седмично разписание

  Нормативни документи

  Неучебни дни

  Учители

  Проекти

  Прием в І клас

  Национално външно оценяване

 

 

 

 

Полезни връзки:

  РУО - Търговище

  Министерство на образованието, младежта и науката

  Община Търговище

  РЗИ - Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

placeholder

 

 


Административни услуги предоставяни от училището

 

>> Заявление за издаване на уверение за ученик

* * * * *

>> Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап, степен

>> Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап, степен

 

* * * * *

>> Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от 1 до 6 клас в училище на чужда държава

>> Заявление за признаване на завършен период или клас по документи, издадени от училища на чужди държави

 

* * * * *

>> Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

>> Заявление за издаване на удостоверение за преместване

 

* * * * *

>> Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

>> Заявление за записване в I клас

 

* * * * *

>> Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

>> Заявление за записване в V клас

 

* * * * *

>> Заявление за записване

 

* * * * *

>> Заявление за издаване на удостоверение за завършен клас

* * * * *

>> Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

>> Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

* * * * *

>> Заявление за издаване на удостоверение Образец УП-2 за осигурителен доход

 

* * * * *

>> Заявление за издаване на удостоверение Образец УП-3 за осигурителен доход